Фирма „Централ Еоод“ търси да назначи Професионален Дюнерджия – Управител за новоткриващи се обекти, намиращи се в гр.Кърджали.

Изисквания:
*Управленски качества;
*Отговорност и коректност;
* Умения за комуникация с клиентите;
* Умения за предлагане на асортимента;
* Професионален опит

Задължения:
*Осигурява функционирането на обекта и следи за правилното обслужване на клиентите и запознаването им с качествата на продаваните продукти в търговския обект.
*Осигурява системното зареждане на стоки в търговския обект.
*Разпределя задачите между персонала на търговския обект.
*Следи за изпълнение на трудовата дисциплина от служителите в обекта, както и за спазване на търговските практики, защитата на потребителя и правилната работа с фискални устройства.
*Следи за търговския вид и годността на предлаганите стоки.
* Високо ниво на хигиена – лична и на работното място.
* Отговорна експлоатация на инвентара в обекта
* Спазване на правилника за вътрешния ред

Ние предлагаме :

*Много добро заплащане;
*Пълни осигуровки;
*Пълно работно време;

Заплата : По споразумение.
от 2000 до 3000 лв.

Моля всички кандидати да изпратят автобиография или да се обадят на телефон : 0886786666